หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Ozempic 0.5., Ozempic 1gm., Prolia 60mg.  (ภ0703/67)...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Ozempic 0.5., Ozempic 1gm., Prolia 60mg.  (ภ0703/67) จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..