หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Compressor CP-09 และ CP-11 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง Compressor CP-09 และ CP-11 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..