หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tobacco Casing 507 จำนวน 1,300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tobacco Casing 507 จำนวน 1,300 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..