หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตยาเส้น ด้วยวิธีการ remote service (ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตยาเส้น ด้วยวิธีการ remote service (ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

..เพิ่มเติม..