หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อชุด TIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อชุด TIRS (Tobacco Inline Recovery System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..