หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ สำรองไฟฟ้า ขนาด 250 KVA จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ สำรองไฟฟ้า ขนาด 250 KVA จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ สำรองไฟฟ้า ขนาด 250 KVA จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานที่สถานีใบยาศรีสำโรง เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีสำโรง ดับกระแสไฟฟ้า ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..