หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..