หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ Bobst No.1,No.2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมของเครื่องพิมพ์ Bobst No.1,No.2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..