หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งใบยาต่างประเทศ จากคลังพัสดุตะวันออก กรุงเทพฯ ไปจัดเก็บที่ โกดังเก็บใบยาโนนชัย-ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,040 หีบ (ประมาณ 20...

จ้างเหมาขนส่งใบยาต่างประเทศ จากคลังพัสดุตะวันออก กรุงเทพฯ ไปจัดเก็บที่ โกดังเก็บใบยาโนนชัย-ชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2,040 หีบ (ประมาณ 20 เที่ยว)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..