หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. เข้ารับเกียรติบัตรร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567

ยสท. เข้ารับเกียรติบัตรร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567

นายวีระเดช กิไพโรจน์ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้ารับเกียรติบัตรร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2567 ณ อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ส่งผลงาน QCC เรื่อง การปรับปรุงเวลาการผลิตหมวดอบใบยา ของกลุ่ม Toast to Fast ฝ่ายผลิตด้านใบยา และเตรียมเข้าร่วมนำเสนอผลงานดังกล่าว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นี้

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..