หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตยาเส้น ด้วยวิธีการ remote service (ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตยาเส้น ด้วยวิธีการ remote service (ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..