หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาใต้ดินเมนหลัก บริเวณใต้ถุนอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาใต้ดินเมนหลัก บริเวณใต้ถุนอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..