หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้งานซ่อมแซมภายในตึกอำนวยการ และตามใบสั่งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้งานซ่อมแซมภายในตึกอำนวยการ และตามใบสั่งซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..