หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษา AIR WASHER (AWS) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ห้อง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษา AIR WASHER (AWS) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ห้อง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..