หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ ยสท.อยุธยา

ยสท. ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ ยสท.อยุธยา

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าการด้านการตลาด รองผู้ว่าการด้านใบยา รองผู้ว่าการด้านการผลิต และคณะผู้บริหาร ยสท. ให้การต้อนรับ นายสัญญา นิลสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับนายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบ การปรับราคาผลิตภัณฑ์ และปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน B-01 จากนั้นนำคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตบุหรี่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้แก่ กระบวนการผลิตด้านใบยา กระบวนการผลิตบุหรี่สำเร็จรูป ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ณ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

..เพิ่มเติม..