หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบ Motion Control ของเครื่องพิมพ์ Chambon No.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมระบบ Motion Control ของเครื่องพิมพ์ Chambon No.2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..