หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น QUANTUM NEO จำนวน 1 ชุด และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น QUANTUM NEO จำนวน 1 ชุด และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM ยี่ห้อ CERULEAN (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลมจำนวน 1 ชุด ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..