หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดท่อลมเย็น-ลมกลับจำนวน 5 ชุด ของห้องฟอกอากาศ (AIR WASHER) และท่อลมเย็นของเครื่องเติมอากาศ (FRESH AIR UNIT) ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานทำความสะอาดท่อลมเย็น-ลมกลับจำนวน 5 ชุด ของห้องฟอกอากาศ (AIR WASHER) และท่อลมเย็นของเครื่องเติมอากาศ (FRESH AIR UNIT) ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..