หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิ๊บรัดเหล็กพืด (STEEL STRAP SEAL) จำนวน 106 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิ๊บรัดเหล็กพืด (STEEL STRAP SEAL) จำนวน 106 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

..เพิ่มเติม..