หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหล็กพืดรัดหีบ (STEEL STRAP BAND) จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหล็กพืดรัดหีบ (STEEL STRAP BAND) จำนวน 1,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

..เพิ่มเติม..