หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย “85 ปี ยาสูบไทย ก้าวต่อไป สู่ความยั่งยืน”

วันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย “85 ปี ยาสูบไทย ก้าวต่อไป สู่ความยั่งยืน”

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ยสท. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย “85 ปี ยาสูบไทย ก้าวต่อไป สู่ความยั่งยืน” โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้น พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ในโอกาสนี้ผู้ว่าการ ยสท. ได้ปลูกต้นสาละ 2 ต้น บริเวณสถานที่ประดิษฐานพระพุทธวิสุทธิมงคล สำหรับพิธีสงฆ์ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดราชสิงขร มาประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลแด่ พลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ และอดีตพนักงานที่ล่วงลับ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม

ในการนี้ ผู้ว่าการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ยสท. ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..