หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

..เพิ่มเติม..