หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของฝ่ายการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2567) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของฝ่ายการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2567) ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..