หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กดาดฟ้า ชั้น ๙ พื้นที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ...

ร่าง-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กดาดฟ้า ชั้น ๙ พื้นที่ประมาณ ๕๕๐ ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่ 10-18 เมษายน 2567

..เพิ่มเติม..