หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 500 แผง โรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่ 10...

ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 500 แผง โรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เพื่อเผยแพร่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่ 10 – 18 เมษายน 2567

..เพิ่มเติม..