หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ประกอบการค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

ประกาศผลผู้ประกอบการค้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นร้านค้าทดลองทำการค้ายาสูบระบบการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

..เพิ่มเติม..