หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbondioxide) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbondioxide) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..