หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.19 ขึ้นทะเบียน BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 ม. ความหนา 30 ไมครอน

จ.19 ขึ้นทะเบียน BOPP FILM ห่อบุหรี่สิบซองชนิดม้วน ขนาดหน้ากว้าง 330 ม. ความหนา 30 ไมครอน

..เพิ่มเติม..