หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มแบบโต๊ะจีนและวงดนตรีพร้อมนักร้องสำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มแบบโต๊ะจีนและวงดนตรีพร้อมนักร้องสำหรับจัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้กับนักกีฬาในการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-แบบ รร.1 – แบบ รร.2 – แบบ รร.3

..เพิ่มเติม..