หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประจำไตรมาสที่ 2 ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ประจำไตรมาสที่ 2 ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

..เพิ่มเติม..