หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตยาเส้นหั่นสดตราพยัคฆ์แดง จำนวน 360,000 ซอง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างผลิตยาเส้นหั่นสดตราพยัคฆ์แดง จำนวน 360,000 ซอง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

..เพิ่มเติม..