หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย 2567

ยสท. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย 2567

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป “พระพุทธวิสุทธิมงคล” พระประจำการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..