หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Tagrisso 80mg. ครั้งที่ 1 (ATA061/67)  จำนวน  1 รายการ   ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..