หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Ozempic 0.25mg., Ozempic 0.5., Ozempic 1gm. (ATA062/67) จำนวน...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Ozempic 0.25mg., Ozempic 0.5., Ozempic 1gm. (ATA062/67) จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..