หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมระบบไอน้ำของห้อง Air Washer No.3B ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมระบบไอน้ำของห้อง Air Washer No.3B ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..