หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีทัศน์แอนิเมชัน (Animation) เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามภารกิจขององค์กร ตลอดจนพนักงาน ยสท.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีทัศน์แอนิเมชัน (Animation) เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามภารกิจขององค์กร ตลอดจนพนักงาน ยสท.

..เพิ่มเติม..