หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..