หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..