หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 110,000 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 110,000 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..