หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบในจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 5-19 ม.ย. 2567

รับสมัครผู้ประกอบการค้าเพื่อคัดเลือกเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบในจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 5-19 ม.ย. 2567

..เพิ่มเติม..