หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567)ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567)ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..