หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลราคาใบยาเบอร์เลย์ จำนวน 8 ป้าย ของโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลราคาใบยาเบอร์เลย์ จำนวน 8 ป้าย ของโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลราคาใบยาเบอร์เลย์สถานีใบยาศรีสำโรง ขนาด 2.20 x 4.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย, ป้ายไวนิลราคาใบยาเบอร์เลย์สถานีใบยาศรีสำโรง ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร เจาะตาไก่ 4 มุม จำนวน 2 ป้าย, ป้ายไวนิลราคาใบยาเบอร์เลย์สถานีใบยาหนองยาว ขนาด 2.20 x 4.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลราคาใบยาเบอร์เลย์สถานีใบยาหนองยาว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร เจาะตาไก่ 4 มุม จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้แสดงราคาใบยาเบอร์เลย์ ของกิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ ของโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..