หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..