หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพวงกุญแจ Black Light เพื่อการตรวจสอบธนบัตร และ แสตมป์ ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบที่ ยสท. กำหนด จำนวน 4,000 ชิ้น...

จ้างทำพวงกุญแจ Black Light เพื่อการตรวจสอบธนบัตร และ แสตมป์ ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบที่ ยสท. กำหนด จำนวน 4,000 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

..เพิ่มเติม..