หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลังในโอกาสครบรอบ 149 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลังในโอกาสครบรอบ 149 ปี

นายนพดล  หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..