หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. x 6,000 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลางซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. x 6,000 ม. จำนวน 1,440 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 67039484437)

..เพิ่มเติม..