หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบรรจุยาเส้นพองเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนประมาณ 90 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบรรจุยาเส้นพองเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนประมาณ 90 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..