หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิธีการ Remote Service ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรด้วยวิธีการ Remote Service ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..