หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbondioxide) ของ ฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbondioxide) ของ ฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..