หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 1 ชุดสำหรับใช้งานที่ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 1 ชุดสำหรับใช้งานที่ กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..